Affiliate Network – רשת תוכניות שותפים

רשת תוכניות שותפים היא גוף צד שלישי אשר אחראי על ניהול, מעקב והעברת העמלות אליך מהמפרסמים שאתה משווק בתוך הרשת.

רשתות שותפים פופולריות הן CJ, ClickBack, LinkShare, Aff ו – Shutafim.
היתרונות המרכזיים בשיווק מוצרים דרך רשתות שותפים הם ממשקי ניהול מתקדמים לניטור ובקרה, מוסר תשלומים גבוה וגבייה מרוכזת של עמלות המפרסמים.