Affiliate Program – תוכנית שותפים / תוכנית חברים

תוכנית שותפים היא ההצעה שניתנת על ידי המפרסמים לשותפים פעילים או פוטנציאליים שלה.

תוכנית שותפים טובה צריכה לתגמל את השותפים שלה בעמלות גבוהות, להכיל אמצעי קריאטיב, להיות מנוטרת בצורה תקינה ולנוהל על ידי מפרסמים בעלי מוסר תשלומים גבוה.