Affiliate / Publisher – שותף, אפילייאט, מוציא לאור

שותף הוא בעל האתר שמציב לינקים, מודעות ממומנות ובאנרים המיועדים להפנות את התנועה לאתר המפרסם. עבור מאמצי השיווק, השותף מתוגמל בעמלות לכל מכירה או עסקה שהתבצעה על ידי הגולש המופנה באתר המפרסם.

שותפים המוגדרים כ – SuperAffiliates מצליחים ליצור עמלות של עשרות, מאות ואלפי דולרים מידי חודש – גם אתה יכול לעשות זאת על ידי עבודה קשה, חריצות ומעט מזל של מתחילים.