CPM / Pay Per Impression – תשלום עבור חשיפות

שיטת תגמול Pay Per Impression מתגמלת את השותף עבור חשיפות בלבד.

זוהי שיטת התגמול הפרימיטיבית ביותר והיא מאפשרת לך להרוויח מהרגע הראשון על ידי שילוב של מודעות טקסט או באנרים באתרך. אם זאת, מכיוון שהתוצאה לא ברורה ( מכירה, הפניה וכדומה ) התשלום נמוך משמעותית משיטות תגמול אחרות.