Merchants – מפרסמים, סוחרים

מפרסם הוא החברה או האדם אשר מציעה את מוצריו לשיווק על ידי השותף.

כשותף תוכל לנהל קשרים עסקיים עם מפרסמים מתחומים שונים ולהרוויח עמלות על כל עסקה שמקורה היה באתר שלך. בדרך כלל, מפרסמים משלמים עמלות על בסיס מכירה, ליד או הקלקה.