Net 120, Net 60, Net 30 – שוטף+30, שוטף+60, שוטף+90

ישנן תוכניות שותפים אשר משלמות עמלות על בסיס שוטף+30, שוטף+60 או שוטף+90.
כלומר, עמלות שנזקפו לזכותך בסוף החודש ישולמו לאחר 30, 60 או 90 יום מסוף אותו חודש.

לדוגמא, תוכנית השותפים של גוגל משלמת לשותפיה עמלות על בסיס שוטף+30.