Pay Per Lead – תשלום עבור פניה

שיטת תגמול Pay Per Lead מתגמלת את השותף עבור הפניות, הרשמות או פעולות מוגדרות אחרות.

הפניה תקינה יכולה להיות מוגדרת כהרשמה לניוזלטר, הורדת תוכנה באינטרנט, שליחת פרטים ליצירת קשר, מילוי סקרים על ידי גולשים ועוד..