Pay Per Sale – תשלום עבור מכירות

שיטת תגמול Pay Per Sale מתגמלת את השותף עבור מכירות בפועל שבוצעו באתר המפרסם.

זוהי שיטת התגמול הנפוצה ביותר מכיוון שהיא מבטיחה תוצאות סופיות וודאיות למפעיל תוכנית השותפים. בדרך כלל, העמלה שהשותפים זכאים לה היא בנויה מאחוז מהמכירה או על שיעור קבוע (Fixed Rate).