Text Links – קישורי טקסט

קישורי טקסט הם קישורים המתארים את המוצר, השירות או את אתר המפרסם. בדרך כלל, כאשר הגולש לוחץ על קישור טקסט כלשהו הוא מופנה לעמוד הראשי או לאחד מהעמודים הפנימיים באתר המפרסם.

קישורי טקסט אפקטיביים הרבה יותר מבאנרים מכיוון שניתן לשלב אותם בטקסט בצורה פשוטה, קלה ומהירה בעמודי התוכן שלך.